TỪ TRANG TRẠI ĐẾN BÀN ĂN

Mô hình khép kín của công ty cổ phần World Food được tổ chức theo mô hình chuỗi liên kết: trang trại chăn nuôi, nhà máy chế biến, thương mại và phân phối để đảm bảo cam kết tuyệt đối về chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu, sản xuất đến thành phẩm.

FARM

Trang trại chăn nuôi

FOOD

Nhà máy chế biến
Thực phẩm chế biến

TRADE

Thương mại và phân phối
Phân phối thương mại hóa